Privacybeleid

Algemeen

VisumVandaag is onderdeel van Succesontwerp, gevestigd Volderstraat 36 3961 BB te Wijk bij Duurstede, Kamer van Koophandelnummer 50639862, telefonisch bereikbaar op +31 6 39 42 91 10, hierna te noemen VV.

VV verleent u toegang tot www.visumvandaag.nl (“de Website”) en nodigt u uit de aangeboden diensten op “de Website” af te nemen.

VV behoudt zich het recht elk moment de inhoud van “de Website” aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u een mededeling te hoeven doen.

 

Doeleinden voor de verwerking

VV draagt uiterste zorg om uw privacy te waarborgen en gaat te allen tijde zorgvuldig om met de (persoonlijke) gegevens die u aan ons verstrekt.

VV verzamelt enkel en alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor het aanvragen en vertrekken van een visum. Door uw gegevens bij ons in te dienen geeft u ons automatisch toestemming uw gegevens te verwerken met als doel het aanvragen van een visum.

Uw contactgegevens (i.e., adres, telefoonnummer en e-mailadres) verwerken wij alleen om contact met u op te nemen betreffende uw visumaanvraag wanneer noodzakelijk of om uw elektronische visum per e-mail naar u te verzenden. Zowel uw persoonlijke- als contactgegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren voor onze aangeboden dienst, namelijk het aanvragen van een visum. Wanneer u dit niet vertrekt aan ons kunnen wij geen visum namens u aanvragen.

 

Duur van de opslag van gegevens

Indien u uw gegevens heeft ingevuld op het aanvraagformulier en de aanvraag heeft ingediend maar de betaling nog niet heeft voldaan, bewaren we uw gegevens voor een periode van 14 dagen. U heeft dan 14 dagen de tijd om alsnog uw visumaanvraag af te ronden. Wanneer dit termijn is verstrekken zullen we uw gegevens uit onze systemen verwijderen.

Als u zowel uw aanvraag heeft ingediend en de betaling heeft voltooid nemen wij uw visumaanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling. U ontvangt direct per e-mail een bevestiging van uw visumaanvraag. Nadat uw visum is uitgegeven en door ons naar u is verzonden worden u persoonsgegevens na 7 dagen verwijdert uit onze systemen.

Uw visumdocument wordt uit onze systemen verwijdert zodra de geldigheid is verlopen. Indien u uw visumdocument bent kwijtgeraakt of niet meer terug kunt vinden, dan kunnen wij dit binnen deze periode opnieuw (kosteloos) aan u verstrekken. Ten behoeve aan de verstrekking zullen uw NAW gegevens dan ook worden bewaard tot de geldigheid van de visum is verlopen. De geldigheid van een visum verschilt per bestemming; u kunt de geldigheid van uw visum terugvinden op “de Website”.

 

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens zullen alleen gedeeld worden met de autoriteiten van het land waarvoor u uw aanvraag heeft ingediend ten behoeve van het verkrijgen van de visum.

Voor het verwerken van betalingen werken wij samen met de betaaldienstverlener Mollie. Deze partij verwerkt strikt alleen gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van hun diensten. Wij verwijzen u graag naar hun privacy disclaimer voor meer informatie.

 

Inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens

U heeft te allen tijde het recht om de door uw verstrekte gegevens, zowel persoon als contact, in te zien. Om deze gegevens te beschermen verstrekken wij deze informatie alleen als u zich kunt identificeren.

Zodra wij uw visumaanvraag hebben ingediend bij de autoriteiten van het desbetreffende land is het niet meer mogelijk uw gegevens te wijzigen. In sommige gevallen, wanneer wij nog niet de visumaanvraag hebben ingediend en u tijdig met ons contact opneemt, kunnen wij nog wel uw gegevens wijzigen. Hiervoor zullen wij geen extra kosten in rekening brengen.

U heeft te allen tijd het recht om de door uw verstrekte gegevens en documenten aan ons te laten verwijderen. Dit kunt u per e-mail aan ons doorgeven aan wij zullen zo spoedig mogelijk aan dit verzoek voldoen. Let op: wanneer u dit verzoek indient ná uw visumaanvraag en u nog niet uw visum van ons heeft ontvangen, dan kunnen wij dit ook niet vertrekken aan u. Wij zullen u hier op attent maken.

VV is niet gemachtigd uw gegevens te verwijderen uit systemen van autoriteiten

 

Klachten verwerking persoonsgegevens

VV draagt te allen tijd uiterste zorg voor het waarborgen van uw gegevens en privacy. Bij klachten, vragen en/of opmerkingen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u met ons contact opnemen. Wij helpen u graag.

 

Beveiliging

“de Website” is beveiligd middels een SSL-verbinding, hetgeen inhoudt dat er alleen gebruik wordt gemaakt van een gecodeerde verbinding tussen de server en de bezoeker. U kunt dit herkennen aan de URL (https://) en aan het klein slotje weergegeven voor de URL.

 

Cookies

VV maakt gebruik van cookies om de werking van “de Website” te optimaliseren; deze bevatten geen persoon- of contactgegevens. U kunt zelf te allen tijde de cookies verwijderen in uw internetbrowser. Houdt er echter rekening mee dat “de Website” dan eventueel niet optimaal werkt.

Wij maken gebruik van Google Analytics om statistieken bij te houden zoals bezoekersaantallen, paginaweergaven, enz. Deze gegevens zijn niet te herleiden naar individuen.

 

Aansprakelijkheid

VV tracht de inhoud van “de Website” regelmatig te actualiseren en aan te passen wanneer nodig. Desondanks kan het voorkomen dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. VV onttrekt zich te allen tijd op enige vorm van garantie of aansprakelijkheid van correctheid van de aangeboden materialen en informatie die weergegeven staat op “de Website”.

VV garandeert niet de correctheid en volledigheid van de opgenomen hyperlinks en/of verwijzingen op “de Website” naar andere partijen en neemt te allen tijde afstand van enige vorm van aansprakelijkheid.

Alle vermelde prijzen op “de Website” staan vermeld onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Een eerder getroffen overeenkomst kan te allen tijde nietig worden verklaard door VV, zonder enige vorm van aansprakelijkheid op eventuele consequenties.

 

Auteursrechten

Alle rechten en intellectuele eigendommen betreffende de weergegeven informatie op “de Website” liggen bij VV. Enige vorm van reproductie, hetzij door kopiëren, verspreiden of door elke andere vorm, van de inhoudt van “de Website” is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van VV.

 

Overig

VV behoudt te allen tijde het recht om dit privacy beleid, zonder aankondiging, te wijzigen. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten op “de Website” stemt u automatisch in met de gegevens die staan vermeld in deze verklaring.